Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale sp. z o. o.

ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:

  1. wykształcenie wyższe;
  2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
  3. doświadczenie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego;
  4. znajomość nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania spółką prawa handlowego oraz praktycznej wiedzy z zakresu ksh, zarządzania, organizacji i finansów, prawa zamówień publicznych;
  5. umiejętność prowadzenia procesów optymalizacji i restrukturyzacji;
  6. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka zarządu.

Poszukujemy osoby samodzielnej, otwartej i aktywnej, posiadającej zdolności organizatorskie i interpersonalne, która dzięki swojemu zaangażowaniu gotowa jest podejmować wyzwania oraz przyczyniać się do rozwoju firmy.

Oferty prosimy przesyłać listownie na adres: Rada Nadzorcza TBS w Boguchwale sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3/31, 36-040 Boguchwała, w terminie do wtorku, 10 kwietnia 2018 r. (decyduje data nadania).

  • Data aktualizacji: 2018-08-16 13:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 222 250