Aktualne przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną

OGŁOSZENIE

 

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Boguchwale

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Wartość gruntu netto (cena wywoławcza)

1

2237/31

1053 m²

RZ1Z/00190530/8

Boguchwała

Nieruchomość gruntowa

93.000,00 zł

2

2237/32

1110 m²

RZ1Z/00190530/8

Boguchwała

Nieruchomość gruntowa

98.000,00 zł

 

Dla każdej z ww. nieruchomości gruntowych nabywca otrzymuje w cenie działki:

  • projekt budowlany domu jednorodzinnego
  • prawomocne pozwolenie na budowę

 

            Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny             i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł odpowiednio dla każdej działki.

            Przetargi odbędą się w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki TBS  ul. Przemysłowa 3/31 w Boguchwale.

Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.

            Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

            Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

            Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

           

            Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości gruntowych można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 3/31 w Boguchwale lub pod numerem tel. 17 740 34 14.

            TBS zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  • Data aktualizacji: 2018-12-04 13:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 256 601