Organy Spółki

Rada Nadzorcza TBS w składzie:

  • Przewodniczący Rady - Pan Zbigniew Mac
  • Z-ca Przewodniczącego Rady - Pan Jacek Mróz
  • Sekretarz Rady - Pan Marcin Cichulski

Zarząd TBS w składzie:

  • Prezes Zarządu - Pan Jerzy Opaliński
  • Data aktualizacji: 2018-05-17 09:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 179 177