Organy Spółki

Rada Nadzorcza TBS w składzie:

  • Przewodniczący Rady - Pan Zbigniew Mac
  • Z-ca Przewodniczącego Rady - Pan Jacek Mróz
  • Sekretarz Rady - Pan Marcin Cichulski

Zarząd TBS w składzie:

  • Prezes Zarządu - Pan Dariusz Wakuła
  • Data aktualizacji: 2018-12-04 13:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 256 548